Adatvédelmi tájékoztató

Carp Centrum Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett
adatkezelőnek („Adatkezelő”) minősül.

1. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Carp Centrum Kft. csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Weboldalon történt regisztrációjával vagy szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám néhány funkció eléréséhez (pl. hírlevél feliratkozás, kapcsolatfelvétel űrlapon keresztül), több személyes adat megadása is szükséges.

2. A Carp Centrum Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe hírlevelet vagy szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

3. A Felhasználóról a Carp Centrum Kft. által nyilvántartott adatok, a Carp Centrum Kft. által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és a Carp Centrum Kft., vagy a Felhasználó és a Carp Centrum Kft. partnerei között felmerülő kérdések, viták megoldására. Az adatkezelés célja a Felhasználókkal való kapcsolattartás szolgáltatások igénybevételével, illetve információk nyújtásával kapcsolatban.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, melyet nevének, e-mail címének megadásával vagy a regisztráció alkalmával ad meg a Carp Centrum Kft. számára.

4. A Felhasználó által megadott adatokat a Carp Centrum Kft. addig őrzi, amíg azok törlését Felhasználó nem kéri.
Az adatokat elsődlegesen a Carp Centrum Kft. munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. (Ez alól kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság határozatában kötelezi A Carp Centrum Kft-t az adat továbbítására.)

5. Felhasználó bármikor jogosult az adatainak hozzáférését, helyesbítését, törlését, elfeledését, az adatkezelés korlátozását, az
adathordozhatóságot. Amennyiben ehhez segítséget kér, a Carp Centrum Kft. elérhetőségein megteheti.

6. A Carp Centrum Kft. arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

7. Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (GDPR).

8. Az Európai Uniós törvények értelmében a Carp Centrum Kft. felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. „cookie”-kat, „sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk az igénybe vétel során. A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen  jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.
A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de az esetleges szolgáltatás funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a
böngészőben le van tiltva. A sütit a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

9. A Carp Centrum bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A Carp Centrum Kft. a módosításokról a Felhasználót a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Hatályos: 2021. november 15.