Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a Carp Centrum Kft által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket és a felhasználó feltételeit. Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik, mely a lábrészben elérhető.

Szolgáltató neve: Carp Centrum Kft
Székhelye: 2360 Gyál, Deák Ferenc u. 66.
Adószám: 27482438-1-13
Cégjegyzékszám: 13-09-216236
Telefon:  +36205395447
E-mail: info@carpcentrum.hu

A honlapon található információk jóhiszeműen lettek feltöltve és kizárólag tájékoztató célt szolgálnak,pontosságukért, teljességükért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A honlapot használó kizárólag saját felelősségére használhatja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyon és nem vagyoni károkért a szándékosan vagy gondatlanságból okozott életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért.
A szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős a saját a magatartásáért, ilyen esetekben a Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal.

A honlap olyan kapcsolódási linkeket tartalmazhat amely más szolgáltató oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A felhasználók által a honlapon elérhetővé tett tartalmakat a szolgáltató jogosult ellenőrizni,de nem köteles a jogellenes tevékenységekre utaló jeleket keresni. A felhasználó elfogadja,hogy a honlap használata során a vonatkozó nemzeti szabályok rendelkezéseit figyelembe veszi és ekkép jár el.
Ha a felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel köteles jelezni a szolgáltatónál. Ha a szolgáltató jóhiszemű eljárása során megalapozottnak találja, jogosult törléséére illetve módosítására.

A honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített valamennyi tartalom: képi,hang és szöveges tartalom ,grafikai elem és technikai megoldás,szerzői jog védelme alatt áll. Másolásuk szerzői jogokat sért. Saját felhasználáson túli felhasználás kizárólag a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére,szoftvereire, domain nevére és az ehhez tartozó aldomainekre valamint  reklám felületeire. Tilos minden olyan tevékenység a mely a szolgáltató adatbázisának kilistázására,archiválására,feltörésére,forrás kódjainak visszafejtésére irányul.